Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường vai cột bằng tấm sợi composite gốc các bon CFRP

  • Nguyễn Mạnh Hùng Khoa Xây dựng dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Phước Lành Khoa Xây dựng dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Trung Hiếu Khoa Xây dựng dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: vai cột, tấm CFRP, gia cường, nứt

Tóm tắt

Kết cấu cột bê tông cốt thép (BTCT) dạng có vai hiện được sử dụng khá phổ biến trong các kết cấu nhà công nghiệp. Vai cột làm việc như một dầm công xôn ngắn (corbel). Do sự suy giảm khả năng chịu lực của vai cột theo thời gian hoặc do có sự gia tăng tải trọng tác dụng lên vai cột đòi hỏi cần phải tiến hành gia cường kết cấu này. Nội dung bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường khả năng chịu lực của vai cột bằng vật liệu tấm sợi composite gốc các bon (CFRP). Hai mẫu vai cột BTCT có cùng kích thước hình học, cấu tạo cốt thép và cường độ bê tông được chế tạo. Một mẫu vai cột không có gia cường được chọn làm mẫu đối chứng, mẫu vai cột còn lại được gia cường kháng cắt bằng vật liệu tấm sợi composite gốc các bon CFRP. Kết quả thu được cho thấy hiệu quả gia cường kháng cắt bằng tấm CFRP được chứng minh thông qua sự gia tăng khả năng chịu lực của vai cột được gia cường.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học