Lời giải Navier phân tích ổn định và dao động riêng tấm chữ nhật bằng vật liệu FGM rỗng bão hòa chất lỏng đặt trên nền đàn hồi Pasternak

  • Nguyễn Văn Long Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Minh Tú Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Thị Thu Trang Khoa Cơ khí, Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 đường Lạch Tray, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam
Từ khóa: phân tích ổn định, phân tích dao động riêng, tấm FGP, tấm vật liệu rỗng, bão hòa chất lỏng, lời giải Navier

Tóm tắt

Bài báo phân tích ứng xử ổn định và dao động riêng của tấm chữ nhật bằng vật liệu rỗng - FGP (functionally graded porous material) chứa đầy chất lỏng đặt trên nền đàn hồi Pasternak. Các tính chất cơ học của vật liệu rỗng biến đổi trơn theo chiều dày tấm với ba dạng phân bố lỗ rỗng: đều, không đều đối xứng và không đều bất đối xứng. Quan hệ ứng suất - biến dạng được xác định theo lý thuyết đàn hồi cho vật liệu rỗng của Biot. Các phương trình quan hệ và nghiệm giải tích sử dụng lời giải Navier được thiết lập trên cơ sở lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất. Ảnh hưởng của quy luật phân bố lỗ rỗng, hệ số rỗng và các tham số hình học, nền đàn hồi, cũng như hệ số Skempton đến tải trọng tới hạn và tần số dao động riêng của tấm chữ nhật FGM rỗng được đánh giá cụ thể. Kết quả cho thấy sự khác biệt về ứng xử của tấm FGP khi các lỗ rỗng chứa đầy chất lỏng so với khi không chứa chất lỏng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học