Khả năng chịu lửa của cột thép tiết diện chữ I bọc thạch cao dạng hộp chịu nén đúng tâm – So sánh giữa phương pháp tính đơn giản hóa theo EN 1993-1-2 và phương pháp mô phỏng số

  • Phạm Thị Ngọc Thu Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Như Hoàng Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: khả năng chịu lửa, cột thép được bọc bảo vệ, thạch cao chống cháy, phương pháp tính đơn giản, phương pháp mô phỏng

Tóm tắt

Bọc bảo vệ các cấu kiện thép bằng thạch cao chống cháy là một trong những giải pháp phổ biến tăng khả năng chịu lực cho kết cấu thép trong điều kiện chịu lửa ở Việt Nam. Trong bài báo này, hai phương pháp tính khả năng chịu lực của cột thép tiết diện chữ I chịu nén đúng tâm được bọc thạch cao chống cháy dạng hình hộp: phương pháp tính đơn giản hóa theo EN 1993-1-2 và phương pháp mô phỏng số (dùng phần mềm ANSYS Workbench) được trình bày. Một ví dụ được thực hiện để so sánh giá trị nhiệt độ thu được bên trong cấu kiện theo hai phương pháp trên. Kết quả về khả năng chịu lực của cột trong điều kiện chịu lửa và phương thức đánh giá của từng phương pháp cũng được trình bày.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học