Bộ tiêu chí đánh giá thực trạng công trình trường học phục vụ cải tạo nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tiện nghi môi trường trong phòng

  • Lê Hồng Hà Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quang Dũng Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Cao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 23 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • Phan Quốc Khánh Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình Y tế - Bộ Y tế, 138 phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • Trương Đình Thái Ban Quản lý và Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: cải tạo trường học, hiệu quả năng lượng, tiện nghi môi trường trong phòng, tiêu chí đánh giá thực trạng

Tóm tắt

Chất lượng môi trường trong phòng học ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả dạy học và sức khỏe của học sinh. Bên cạnh đó, vấn đề tiêu thụ năng lượng trong các công trình trường học cũ cũng đang trở thành một thách thức cần được giải quyết. Thực tế, Việt Nam hiện có số lượng rất lớn công trình trường học cần được cải tạo, nâng cấp để cải thiện đồng thời tiện nghi môi trường trong phòng học và hiệu quả sử dụng năng lượng. Nghiên cứu này tập trung xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực trạng tòa nhà phòng học để làm công cụ hỗ trợ cho hoạt động cải tạo các công trình này. Dựa trên nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu nhóm tập trung và phỏng vấn sâu chuyên gia, một bộ tiêu chí đánh giá thực trạng tòa nhà phòng học đã được xây dựng bao gồm bốn khía cạnh đánh giá: (1) khả năng chịu lực, (2) kiến trúc và công năng không gian, (3) hiệu quả sử dụng năng lượng, và (4) tiện nghi môi trường trong phòng học. Các khuyến nghị, hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí cũng đã được thảo luận trình bày.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học