Phân tích phi tuyến ổn định và sau ổn định của dầm FGM theo lý thuyết dầm Euler–Bernoulli có xét đến yếu tố mặt trung hòa

  • Nguyễn Văn Long Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Minh Tú Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: phân tích phi tuyến ổn định, lý thuyết dầm Euler-Bernoulli, dầm FGM, mặt trung hòa

Tóm tắt

Bài báo phân tích phi tuyến ổn định và sau ổn định của dầm bằng vật liệu FGM chịu tác dụng của tải trọng nén dọc trục. Các hệ thức quan hệ và hệ phương trình chủ đạo được xây dựng trên cơ sở lý thuyết dầm Euler-Bernoulli và hệ tọa độ quy chiếu gắn với mặt trung hòa. Lời giải giải tích dạng hiển được thiết lập cho các dạng điều kiện biên khác nhau của dầm. Ví dụ kiểm chứng đã được thực hiện qua so sánh với các công bố của các tác giả khác sử dụng hệ tọa độ quy chiếu gắn với mặt trung bình. Ảnh hưởng của các tham số vật liệu, kích thước hình học và điều kiện biên đến tải trọng tới hạn và đường cong tải trọng - độ võng của dầm FGM sẽ được khảo sát cụ thể qua các ví dụ số.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học