Ứng dụng mô hình trọng số dẫn chứng (WOE) trong xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở tại tỉnh Quảng Nam

  • Đỗ Công Thành Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Số 54 – Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thái Bình Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Số 54 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Đảm Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Số 54 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: sạt lở đất, trọng số dẫn chứng, GIS, Quảng Nam, Việt Nam

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, mục tiêu chính là tiến hành xây dựng bản đồ đánh giá và phân vùng nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng đường ô tô sử dụng mô hình trọng số dẫn chứng (WOE) dựa trên công cụ hệ thống thông tin địa lý GIS. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 520 vụ sạt lở đất trong quá khứ và 10 yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sạt lở đất đã được thu thập bao gồm: độ cao địa hình, góc mái dốc, hình dáng bề mặt địa hình, hướng dốc, khoảng cách tới các sông, độ ẩm địa hình, tích lũy dòng chảy, hướng dòng chảy, lượng mưa, và tình trạng sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy có khoảng 30,35% và 16,48% diện tích khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có nguy cơ cao và rất cao. Kết quả kiểm chứng bản đồ cho thấy có tới 42,14% số vụ sạt lở đất được ghi nhận nằm trong vùng có nguy cơ rất cao 29,56% số vụ sạt lở đất nằm trong vùng nhạy cảm cao khoảng 18,24% số vụ sạt lở nằm trong vùng nhạy cảm trung bình và lần lượt 8,81% và 1,26% số vụ sạt lở đất nằm trong vùng nhạy cảm thấp và rất thấp. Kết quả này cho thấy rằng bản đồ phân vùng nhạy cảm sạt lở đất được xây dựng đảm bảo độ tin cậy và có thể sử dụng trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản lý, phục vụ tốt công tác quy hoach và xây dựng trên địa bàn

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-05-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học