Đánh giá ảnh hưởng của vách ngăn trong khung phẳng bằng mô hình màng trực hướng

  • Trịnh Duy Khánh Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tường gạch, màng trực hướng, PT2D- phần tử đại diện, điều kiện biên tuần hoàn, đồng nhất hóa

Tóm tắt

Tường gạch hay khối xây, trong thực tế có vai trò làm tăng độ cứng của kết cấu khi chịu tải trọng ngang. Tuy vậy, trong thực tiễn, các khối xây tường thường được quy đổi thành tải trọng gán vào dầm đỡ. Việc này dẫn đến chuyển vị, nội lực của công trình tính được sẽ phản ánh không đầy đủ sự làm việc thực của công trình. Với cấu tạo truyền thống được xây từ gạch, vữa; khối xây làm việc như một kết cấu trực hướng. Vì thế, sử dụng mô hình trực hướng tương đương sẽ hợp lý hơn việc sử dụng các mô hình đẳng hướng, và có thể áp dụng trực tiếp vào mô hình khung dùng để thiết kế của phần mềm SAP2000. Bài báo này sẽ trình bày cách xây dựng mô hình một kết cấu màng đồng nhất, trực hướng, có sự làm việc tương đương với tường gạch, và sử dụng mô hình tương đương này để khảo sát ảnh hưởng của tường gạch tới phân tích nội lực và chuyển vị của khung phẳng (bê tông cốt thép).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học