Nghiên cứu sự phù hợp của cấp phối vật liệu áo đường bê tông nhựa trong điều kiện thời tiết cực đoan khu vực Bắc Trung Bộ

  • Phạm Việt Hùng Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 đường Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  • Nguyễn Hoàng Giang Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đai học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Hiện tượng suy giảm nhanh cường độ mặt đường bê tông nhựa quy mô giao thông lớn những năm vừa qua trên cả nước nói chung và khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng đặt ra nhu cầu cấp thiết cần nghiên cứu một cách toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến ứng xử của kết cấu mặt đường bê tông nhựa theo điều kiện thời tiết từng khu vực. Một trong các yếu tố đó là ảnh hưởng của cấp phối vật liệu lớp mặt đường bê tông đường nhựa trong điều kiện thời tiết cực đoan tại khu vực. Mặc dù có những văn bản hướng dẫn mới của Bộ Giao thông Vận tải về cấu tạo lớp mặt đường bê tông nhựa nhằm ngăn ngừa hiện tượng suy giảm cường độ nhanh nêu trên nhưng vẫn tồn tại nhiều ý kiến tranh luận vấn đề này. Bằng phương pháp thực nghiệm, bài báo sẽ cung cấp các dẫn chứng cho thấy tính phù hợp của cấp phối bê tông nhựa trong điều kiện thời tiết cực đoan khu vực Bắc Trung Bộ. Kết quả là cơ sở khoa học giúp các cơ quan quản lý, các đơn vị thiết kế, thi công đường bê tông nhựa tham khảo.

Từ khóa: bê tông nhựa; cấp phối bê tông nhựa; nhiệt độ; độ ẩm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-11-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học