Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm

  • Trần Văn Tuấn Khoa Cơ khí Xây dựng, Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Máy sàng va rung có nhiều ưu điểm nổi trội về năng suất, hiệu quả phân loại trong một dây chuyền công nghệ nghiền và phân loại vật liệu; dễ giải quyết hiện tượng kẹt hạt vật liệu tại mắt sàng. Tuy đóng một vai trò rất quan trọng trong một dây chuyền công nghệ như vậy, nhưng lại chưa được nghiên cứu đầy đủ về tính toán, thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc là phân loại cát ẩm. Bài báo tiến hành xây dựng mô hình nguyên lý cơ học, thiết lập phương trình vi phân mô tả chuyển động, tìm lời giải và khảo sát các thông số động học, động lực học của máy sàng va rung một phía, một khối lượng làm cơ sở khoa học để xác định các thông số hợp lý, phù hợp với công nghệ phân loại nhằm góp phần thiết kế, chế tạo máy có khả năng tự làm sạch mặt sàng khi phân loại cát ẩm.

Từ khóa: nguyên lý cơ học; phương trình vi phân; các thông số hợp lý; máy sàng va rung; cát ẩm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-11-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học