Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực ép trong quá trình tạo hình gạch đất không nung theo phương pháp ép bán khô

  • Nguyễn Tiến Dũng Khoa Cơ khí Xây dựng, Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Phương pháp ép bán khô được ứng dụng nhiều trong công nghệ sản xuất gạch không nung do sản phẩm sau tạo hình có độ đặc chắc cao, khả năng chống thấm tốt, phù hợp với phối liệu dạng bột mịn. Bài báo tiến hành nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm khi tạo hình sản phẩm gạch đất không nung trong khuôn ép có chiều cao lớn theo phương pháp ép đơn động. Bài báo chỉ ra mối quan hệ giữa áp lực ép và độ lún của sản phẩm và phân bố áp lực ép theo chiều cao của sản phẩm. Thí nghiệm xác định áp lực ép được thực hiện với gạch từ đất đồi ở độ ẩm 12% xây dựng được đồ thị mối quan hệ giữa độ lún theo áp lực ép. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để tính toán thiết kế các thông số cơ bản của máy ép gạch thủy lực.

Từ khóa: gạch không nung; gạch đất không nung; phương pháp ép bán khô; áp lực ép.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-11-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học