Nghiên cứu phương pháp lựa chọn bảng mục từ ngành công trình xây dựng trong đề án “biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam”

  • Đỗ Hữu Thành Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Quyển 14 - Xây dựng và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Văn Tấn Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Quyển 14 - Xây dựng và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Tuấn Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Quyển 14 - Xây dựng và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Linh Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Quyển 14 - Xây dựng và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Biên soạn Bách khoa toàn thư (BKTT) Việt Nam là một đề án Nhà nước rất lớn, huy động hàng ngàn nhà khoa học giàu kinh nghiệm trên cả nước tham gia. Đây là một công trình văn hóa, khoa học rất đồ sộ, đòi hỏi đầu tư công sức trí tuệ và phương pháp tiếp cận khoa học trong các giai đoạn thực hiện: từ xây dựng đề cương đến biên soạn mục từ, biên tập và xuất bản. Trong khuôn khổ nhiệm vụ xây dựng đề cương đề án, Ban biên soạn BKTT quyển 14 - Xây dựng và Công nghệ vật liệu đã nghiên cứu kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại để đề xuất bảng mục từ các chuyên ngành công trình xây dựng - Kết cấu vĩ mô của BKTT về xây dựng và công nghệ vật liệu. Bài báo này trình bày phương pháp tiếp cận khoa học trong lựa chọn và đề xuất các muc từ đại diện xứng đáng cho bức tranh tổng thể tri thức, thành tựu của ngành xây dựng trong bộ BKTT Việt Nam.

Từ khoá: bách khoa toàn thư; mục từ; công trình xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Bách khoa Việt Nam (2003). Từ điển bách khoa Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ (2014). Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 về “Phê duyệt đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”.

Trạc, H. H. (2004). Lịch sử - lý luận và thực tiễn biên soạn bách khoa toàn thư. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc (1978). Tập “Công trình xây dựng”.

Vương Quốc Anh (1768 – 2012). Bách khoa toàn thư Britannica (Encyclopædia Britannica).

Liên Bang Nga (1995 – 2013). BKTT về kiến trúc và xây dựng Nga (Российская архитектурно - Cтройтельная энциклопедия (РАСЭ)).

Thông, N. V., Minh, P. Q., và cs. (2017). Cấu trúc phân tầng chuyên môn ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trong biên soạn BKTT ngành xây dựng và công nghệ vật liệu.

Hội thảo Xây dựng Đề cương biên soạn BKTT ngành Xây dựng và Công nghệ, Trường Đại học Xây dựng.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học