Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam

  • Lê Thị Phương Chi Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Fractal là một dạng hình học mới được công bố vào năm 1975 và nhanh chóng tham gia vào tất cả các lĩnh vực bao gồm cả kiến trúc. Tự đồng dạng là một trong những tính chất đặc trưng của Fractal, góp phần định hình và giúp Fractal mô tả thiên nhiên một cách chân thực và gần gũi nhất, điều mà hình học Euclid truyền thống không thực hiện được. Tuy vậy, khái niệm Fractal vẫn còn khá mới mẻ, nhất là trong lĩnh vực Kiến trúc ở Việt Nam. Phạm vi của bài báo này là giới thiệu khái quát về hình học Fractal, tính chất tự đồng dạng và sự tham gia trong kiến trúc tại Việt Nam đến nay. Đó sẽ là nền tảng để đánh giá, đề xuất phương hướng nghiên cứu và ứng dụng hình học Fractal cho Kiến trúc Việt Nam, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Từ khoá: hình học Fractal; tự đồng dạng; kiến trúc Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Benoit, B. M. (1983). Fractal geometry of nature. W.H. Freeman and Company, New York.

Alik, B., Ayyildiz, S. (2016). Fractals and fractal design in architecture. Recent, 17(03):282-291.

Carl, B. (1996). Fractal geometry in architecture and design. Springer Science + Business Media, LTC, New York.

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (2018). https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal. Truy cập ngày 15/3/2018.

Khôi, D. M. (2016). Đọc & hiểu kiến trúc. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

Chi, L. T. P. (2014). Hình học Fractal-nền tảng cho thiết kế kiến trúc thời đại kỹ thuật số. Tạp chí Kiến trúc, 228:86-90.

Phúc, N. H., Thủy, N. V., Tuấn, N. P. (2010). Tổng quan về hình học Fractal và ứng dụng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 21:52-54.

Nicoletta, S. (2003). Fractal geometry and self-similarity in architecture: An overview across the centuries. Bridges, 236-244.

http://senexrex.com/scrum-fractals.

http://www.momtastic.com/webecoist/2008/09/07/17-amazing-examples-of-fractals-in-nature.

Michael, J. O. (2001). Late twentieth century connections between Architecture and Fractal Geometry. Nexus Network Journal, 3(1):73-83.

https://www.smithsonianmag.com/innovation/fractal-patterns-nature-and-art-are-aesthetically-pleasing-and-stress-reducing-180962738/.

https://weburbanist.com/2014/02/26/algorithmic-architecture-14-fractalparametric-structures/3/.

https://www.quora.com/How-can-we-apply-fractal-patterns-in-building-structures & https://alizul2.blogspot.com/2012/10/12-fractal-furniture-and-architecture.html.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tháp_Po_Klong_Garai.

http://dulich24.com.vn/du-lich-huyen-kim-son/nha-tho-da-phat-diem-id-7167.

http://www.lalung.vn/du-lich/thap-cham-dau-tich-co-kien-truc-hoan-hao-o-ninh-thuan-350.

http://www.vietfuntravel.com.vn/blog/gio-le-nha-tho-lon-o-ha-noi.html.

Xiaoshu, L., Derek, C. C., Martti, V. (2012). Fractal geometry and architecture design: case study review. Chaotic Modeling and Simulation, 2:311-322.

http://khaigiang.vn/dvdt/dai-hoc-quoc-te-rmit-viet-nam-175.html.

https://kienviet.net/2011/03/24/giai-nhi-gtktqg-2010-bao-tang-ha-noi/.

http://daihoc.fpt.edu.vn/truong-thanh-vien/truong-dai-hoc-fpt-tp-ho-chi-minh/hinh-anh-co-so-tp-ho-chi-minh/.

https://www.archdaily.com/630961/vietnam-pavilion-milan-expo-2015-vo-trong-nghia-architects?ad_medium=gallery.

https://www.archdaily.com/770560/naman-spa-mia-design-studio.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học