Hiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra mỏi kết cấu khối chân đế cố định bằng thép kiểu Jacket

  • Đinh Quang Cường Khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thế Anh Khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hoàng Đức Niên Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, 18 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài toán kiểm tra mỏi là một bài toán quan trọng trong các bước thiết kế kết cấu khối chân đế giàn khoan cố định bằng thép kiểu Jacket. Tuy nhiên, hiện nay để đánh giá hiệu ứng động thì hầu hết các tài liệu mới chỉ dừng ở việc đánh giá thông qua tỷ số phản ứng động so với phản ứng tĩnh. Trong khi đó, đối với bài toán kiểm tra mỏi thì đích cuối cùng là xác định được tổng tỷ số tổn thất mỏi. Bài báo này sẽ trình bày cách đánh giá hiệu ứng động của tải trọng sóng tác dụng lên kết cấu Jacket trong bài toán mỏi thông qua tỷ số tổn thất tích lũy và tiến hành khảo sát cho 03 kết cấu Jacket có độ sâu nước tăng dần trong điều kiện biển Việt Nam.

Từ khóa: hiệu ứng động; jacket; tải trọng sóng; phân tích mỏi.

Lịch sử của bài viết: Nhận ngày 28/11/2017, Sửa xong 13/5/2018, Chấp nhận đăng 30/05/2018.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Phượng, N. V. (2005). Động lực học công trình. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Hùng, P. K. (2016). Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện nước sâu. Nhà xuất bản Xây dựng.

Barltrop, N. D. P., Adams, A. J. (1991). Dynamics of fixed marine structures. Butterworth-Heinemann.

Wilson, J. F. (2003). Dynamics of offshore structures. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Chakrabarti, S. K. (2005). Handbook of offshore engineering. Volume I and II, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands.

Anh, B. T., Cường, Đ. Q. (2013). Nghiên cứu hiệu ứng động của tải trọng sóng thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đối với kết cấu công trình biển bằng thép xây dựng trong điều kiện thềm lục địa Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, (16):38--45.

Anh, B. T., Cường, Đ. Q. (2015). Nghiên cứu sử dụng hợp lý mô hình tựa tĩnh hoặc động để kiểm tra bền và mỏi kết cấu khối chân đế công trình biển cố định bằng thép kiểu Jacket. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, (23):69--74.

Anh, B. T., Cường, Đ. Q. (2016). Hiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra bền và kiểm tra mỏi kết cấu khối chân đế gian khoan cố định bằng thép kiểu jacket. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm ngày thành lập liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, tập II, 264--272.

Anh, B. T., Niên, H. Đ. (2016). Hiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra bền kết cấu khối chân đế cố định bằng thép kiểu jacket. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 17- ĐHXD, tập I, 243--248.

Khôi, P. V. (1997). Tuổi thọ mỏi của kết cấu thép ngoài biển. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

API-RP2A-WSD (2002). Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore platforms - working stress design. American Petroleum Institute, Washington, D.C.

DNV-OS-C201 (2012). Structural design of offshore units (WSD method). Det Norske Veritas, Norway.

FUGRO (2010). Block 01/97 and 02/97, Vietnam metocean criteria study (C50631/5751/R1). Fugro Geos, Oxfordshire, U.K.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học