Ứng dụng mô hình tính lan tỏa ô nhiễm không khí từ đường phố OSPM để xác định hệ số phát thải trung bình của các dòng xe tại Hà Nội

  • Ngô Thọ Hùng
  • Bùi Sỹ Lý

Tóm tắt

Bài báo này đề cập đến việc nghiên cứu ứng dụng mô hình tính lan tỏa ô nhiễm không khí từ đường phố Operational Street Pollution Model (OSPM) cho các đô thị của các nước đang phát triển nơi mà các số liệu đầu vào cho việc tính toán mô hình hạn chế và có dung sai lớn. Nghiên cứu này sử dụng mô hình tính khuếch tán OSPM để tính toán kiểm tra thí điểm cho 3 đường phố tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu kiến nghị về hệ số phát thải cho dòng xe trong điều kiện của Hà Nội và có thể dùng để tính toán cho các thành phố khác của Việt Nam và các đô thị trong khu vực có điều kiện giao thông tương tự. Nghiên cứu cũng kiến nghị các giải pháp loại trừ các sai số của số liệu đầu vào, các giải pháp để có kết quả dự báo từ mô hình chính xác hơn trong tương lai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học