So sánh một số phương pháp tính toán tường cừ được áp dụng rộng rãi hiện nay

  • Phạm Quang Hưng

Tóm tắt

Bài báo này trình bày tổng quan về các phương pháp tính toán tường cừ. Các phương pháp có thể phân thành hai loại chính: 1) phương pháp giải tích và 2) phương pháp số. Tác giả lựa chọn hai mô hình được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để so sánh: 1) Blum và 2) Phần tử hữu hạn dùng mô hình Morh-Coulomb. Việc so sánh dựa trên kết quả tính toán tường cừ cho ba trường hợp hố đào khác nhau. Kết quả cho thấy hai phương pháp trên khác nhau khá nhiều. Nên kết hợp cả hai phương pháp để tính toán kiểm tra tường cừ cho hố đào sâu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học