Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho văn phòng làm việc: Ap dụng tính toán cho văn phòng làm việc tại Hà Nội Tải về Tải tệp PDF