Quay trở lại bài viết chi tiết Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020 Tải về Tải tệp PDF