Quay trở lại bài viết chi tiết Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích dao động riêng của ống composite Tải về Tải tệp PDF