Quay trở lại bài viết chi tiết Ảnh hưởng của thuốc nhuộm và nồng độ sử dụng chúng tới khả năng kháng tia UV của vải. Tải về Tải tệp PDF