Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu ổn định dầm hộp sandwich FGM theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất Tải về Tải tệp PDF