Quay trở lại bài viết chi tiết Đánh giá tổng kết 30 năm quy hoạch phát triển mô hình khu công nghiệp ở Việt Nam Tải về Tải tệp PDF