Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích tĩnh tấm composite có lớp áp điện theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao Reddy bằng phương pháp giải tích Tải về Tải tệp PDF