Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS trong bài toán lan truyền sóng vỡ đập Tải về Tải tệp PDF