Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn Tải về Tải tệp PDF