Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM có nhiều vết nứt Tải về Tải tệp PDF