Quay trở lại bài viết chi tiết Tính toán kiểm tra độ bền kết cấu chân công trình biển tự nâng trong trạng thái di chuyển Tải về Tải tệp PDF