Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích panel trụ FGM chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ - lời giải giải tích và lời giải số Tải về Tải tệp PDF