Quay trở lại bài viết chi tiết Xác định chỉ số khả năng phục vụ hiện tại cho kết cấu mặt đường và mối tương quan với chỉ số độ gồ ghề quốc tế Tải về Tải tệp PDF