Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân và hướng gió đến đặc tính khí động học công trình nổi Tải về Tải tệp PDF