Quay trở lại bài viết chi tiết Khảo sát thực nghiệm xác định khả năng làm việc của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay đất khi làm việc trên đất đồi dốc Tải về Tải tệp PDF