Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu mô hình xác định đường kính gỗ xẻ cho dây chuyền xẻ tự động sử dụng ánh sáng laser Tải về Tải tệp PDF