Quay trở lại bài viết chi tiết Khảo sát ảnh hưởng của kích thước đồng ruộng đến hiệu quả cơ giới hóa sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng Tải về Tải tệp PDF