Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản ảnh hưởng tới quá trình tụt liệu/tháo liệu đối với vật liệu sắn cục trong hệ thống sấy tháp dạng kênh Tải về Tải tệp PDF