Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thượng tầng đến đặc tính khí động học tàu chở hàng Tải về Tải tệp PDF