Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu động lực học nâng của tàu đệm khí Tải về Tải tệp PDF