Quay trở lại bài viết chi tiết Xác định hệ số mô hình lốp Pacejka của xe Hyundai Starex bằng thực nghiệm Tải về Tải tệp PDF