Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản về khí động đối với mùn cưa sử dụng tạo viên nhiên liệu Tải về Tải tệp PDF