Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu xác định đặc tính động cơ diesel 3t84 bằng thực nghiệm qua trục trích công suất Tải về Tải tệp PDF