Quay trở lại bài viết chi tiết Dự báo ứng xử chịu cắt của bê tông cốt sợi thép có xét đến ảnh hưởng của định hướng sợi bằng phương pháp giải tích Tải về Tải tệp PDF