Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử cắt của dầm bê tông cốt thép có lỗ mở hình tròn và hình chữ nhật trong nhịp chịu cắt Tải về Tải tệp PDF