Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu áp lực sóng xung kích khi xảy ra nổ đồng thời Tải về Tải tệp PDF