Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích tĩnh tấm FGM có vi bọt rỗng trên nền đàn hồi Kerr theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất đơn giản Tải về Tải tệp PDF