Quay trở lại bài viết chi tiết Ứng xử bám dính của tấm CFRP gia cường kháng uốn trong dầm bê tông ứng suất trước dùng cáp không bám dính đã nứt Tải về Tải tệp PDF