Quay trở lại bài viết chi tiết ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG SÓNG KHU VỰC BỜ BIỂN VIỆT NAM THEO SỐ LIỆU SÓNG DÀI KỲ CỦA NOAA Tải về Tải tệp PDF