Quay trở lại bài viết chi tiết PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TỚI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHÁM VÀ ĐỘ BẰNG PHẲNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Tải về Tải tệp PDF