Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi Tải về Tải tệp PDF