Quay trở lại bài viết chi tiết Ảnh hưởng của điều kiện pH đến quá trình phân hủy kỵ khí hai pha chất thải rắn hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học Tải về Tải tệp PDF