Quay trở lại bài viết chi tiết Đánh giá nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn bằng các phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số Tải về Tải tệp PDF