Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích động lực học dầm Timoshenko bằng vật liệu xốp (FGP) chịu tác dụng của tải trọng di động theo tiếp cận giải tích Tải về Tải tệp PDF