Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu xác định hệ số tập trung ứng suất cho kết cấu công trình phong điện dạng một trụ đỡ bằng mô hình số Tải về Tải tệp PDF